ΕΦΤΙΑΞΑ FORUM. ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΗ ... http://greekdownloads.forump.net/forum
'Create

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2009

100 VISUAL BASIC EBOOKS

A programmers introduction to VB.NET 2001.pdf (4.14 megabyte)
Absolute Beginners Guide to VBA 2004.chm (1.55 megabyte)
Advanced MS VB 6.0 2nd ed 1998.chm (4.1 megabyte)
An Introduction to Programming Using Visual Basic 2005 6th Ed.chm (7.69 megabyte)
Application Development Using Visual Basic and .NET.chm (7.51 megabyte)
Beginning ASP.NET Databases using VB.NET 2002.chm (12.06 megabyte)
Beginning Object Oriented Programming with VB 2005 From Novice to Professional 2006.pdf (6.35 megabyte)
Beginning VB 6 Databases 2003.zip (330.91 kilobyte)
Beginning Visual Basic 2005.pdf (14.28 megabyte)
Beginning Visual Basic 6 2003.zip (833.41 kilobyte)
Beginning Visual Basic 6 Application Development 2003.zip (303.11 kilobyte)
Beginning Visual Basic 6 Database Programming 2002.zip (393.37 kilobyte)
Beginning Visual Basic 6 Objects 2003.zip (168.91 kilobyte)
C Sharp and VB.NET Conversion Pocket Reference 2002.chm (154.39 kilobyte)
COM Visual Basic 6 Programmers Introduction to COM 2003.zip (5.86 megabyte)
Data Entry and Validation with C Sharp and VB .net Windows Forms 2003.chm (12.08 megabyte)
Data Entry and Validation with C Sharp and VB .NET Windows Forms 2003.pdf (7.86 megabyte)
Desktop Applications with Microsoft Visual Basic 6.0 MCSD Training Kit.70-176 1999.chm (2.37 megabyte)
Developing XML Web Services and Server Components with VB NET & Visual C Sharp NET 2003.chm (1.78 megabyte)
Distributed Applications with Microsoft Visual Basic 6.0 MS.CHM (3.73 megabyte)
eMbedded Visual Basic Windows CE and Pocket PC Mobile Applications 2002.chm (3.29 megabyte)
Learning Visual Basic .NET 2003.chm (1.36 megabyte)
Managing Windows with VBScript and WMI 2004.chm (1.71 megabyte)
Mastering Visual Basic .NET 2002.pdf (18.02 megabyte)
MCAD MCSD Visual Basic .net XML Web Services And Server Components Study Guide 2003.chm (8.72 megabyte)
Microsoft Access 2000 Visual Basic for Application Fundamentals.zip (195.85 kilobyte)
Microsoft Excel VBA Programming for the Absolute Beginner 2002.pdf (8.85 megabyte)
Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition - Build a Program Now.pdf (9.2 megabyte)
Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition Programming for the Absolute Beginner.chm (37.77 megabyte)
Microsoft Visual Basic 2005 Step By Step 2006.chm (4.06 megabyte)
MS Office 2k Visual Basic for Applications Fundamentals.chm (6.43 megabyte)
Network programming .NET with C Sharp and VB.NET 2004.pdf (5.58 megabyte)
Object-Oriented Programming with Visual Basic.NET 2003.chm (948.12 kilobyte)
OOP with Microsoft Visual Basic .NET and Microsoft Visual C Sharp Step By Step 2002.pdf (2.44 megabyte)
Peer-To-Peer With VB NET 2003.chm (7.82 megabyte)
Professional VB 2005 2006.pdf (23.63 megabyte)
Professional Visual Basic 5.0 Business Objects 1997.zip (1.11 megabyte)
Professional Visual Basic 6 Business Objects 2003.zip (270.01 kilobyte)
Professional Visual Basic 6 Code 2002.zip (8.65 megabyte)
Professional Visual Basic 6 Databases 2003.zip (685.57 kilobyte)
Professional Visual Basic 6 Distributed Objects 2003.zip (209.76 kilobyte)
Professional Visual Basic 6 MTS Programming 2003.zip (1.73 megabyte)
Professional Visual Basic 6 Project Management 2003.zip (1.54 megabyte)
Professional Visual Basic 6 Web Programming 2003.zip (1.22 megabyte)
Professional Visual Studio 2005 Team System.chm (32.03 megabyte)
Programming Dist Applications with COM and MS VB6 1998.chm (2.41 megabyte)
Programming Excel with VBA and .NET 2006.chm (8.83 megabyte)
Programming Microsoft Visual Basic 2005 - The Language.chm (8.7 megabyte)
Programming Microsoft Visual Basic 6.0 1999.chm (10.84 megabyte)
Programming VB .NET 2002.pdf (2.51 megabyte)
Programming Visual Basic .NET 2nd Ed 2001.chm (1.76 megabyte)
Programming Visual Basic for Palm OS 2002.chm (1.44 megabyte)
Programming Visual Basic NET 2002.pdf (2.46 megabyte)
Security For Microsoft Visual Basic NET 2003.chm (7.61 megabyte)
Special Edition Using Microsoft Visual Basic .NET 2002.chm (8.26 megabyte)
Teach Yourself Visual Basic 6 in 21 Days 2004.pdf (7.88 megabyte)
The Book of Visual Basic 2005 - .NET Insight for Classic VB Developers.pdf (8.44 megabyte)
Total Visual Basic Sourcebook 6 1998 Microsoft(serial in NFO).zip (7.31 megabyte)
VB & VBA in a Nutshell 1998.pdf (4.5 megabyte)
VB.NET Core Classes in a Nutshell 2002.chm (1.22 megabyte)
VB.NET Language In A Nutshell 2nd Ed 2002.chm (755.01 kilobyte)
VB.NET Language Pocket Reference 2002.chm (169.7 kilobyte)
VB.NET Mastering vb.net database programming 2002.pdf (717.12 kilobyte)
VB.NET Syngress Developers guide 2001.pdf (6.41 megabyte)
VB6 UML Design and Development 2003.zip (84.64 kilobyte)
VB6 Win32 API Tutorial 2003.zip (821.72 kilobyte)
VBA WRD 9 2000.CHM (1.81 megabyte)
VBA XL 9 2000.CHM (1.43 megabyte)
VBScript In A Nutshell 2nd Ed 2003.chm (1.32 megabyte)
VBScript Language Reference 1997.chm (195.34 kilobyte)
VBScript Unleashed 1999 (HTML).zip (5.42 megabyte)
Visual Basic .NET How to Program 2E.pdf (16.11 megabyte)
Visual Basic .NET Language in a Nutshell 2001.pdf (1.7 megabyte)
Visual Basic .NET Power Coding 2003.chm (4.23 megabyte)
Visual Basic .NET Power Tools 2004.chm (9.9 megabyte)
Visual Basic .NET Unleashed 2002.chm (3.81 megabyte)
Visual Basic 2005 Database Programming 2006.pdf (12 megabyte)
Visual Basic 2005 Express Edition Starter Kit 2006 [SAMPLE FILES].zip (9.85 megabyte)
Visual Basic 2005 Express Edition Starter Kit 2006.pdf (8.31 megabyte)
Visual Basic 2005 For Dummies 2006.pdf (9.26 megabyte)
Visual Basic 2005 In A Nutshell, 3rd Edition 2006.chm (1.1 megabyte)
Visual Basic 2005 Jumpstart 2005.chm (1.39 megabyte)
Visual Basic 2005 Programmer's Reference 2005.pdf (20.95 megabyte)
Visual Basic 6 - Programming Concepts 1999.pdf (7.71 megabyte)
Visual Basic 6 - Special Edition 1998.pdf (10.09 megabyte)
Visual Basic 6 - The Complete Reference 1999.pdf (13.46 megabyte)
Visual Basic 6 Black Book 1998.chm (1.41 megabyte)
Visual Basic 6 Black Book 2001.pdf (5.29 megabyte)
Visual Basic 6 Database How-To 1999.pdf (5.58 megabyte)
Visual Basic 6 Programming Blue Book 1998 (HTML).zip (6.38 megabyte)
Visual Basic Blackbook 1998.pdf (10.65 megabyte)
Visual Basic Conceptual Topics.CHM (107.15 kilobyte)
Visual Basic Databases.pdf (179.17 kilobyte)
Visual Basic Design Patterns VB 6 0 and VB NET 2002.chm (3.63 megabyte)
Visual Basic How-To Topics.CHM (56.67 kilobyte)
Visual Basic Language Reference 1.CHM (121.05 kilobyte)
Visual Basic Language Reference 2.CHM (922.85 kilobyte)
Visual Basic Language Reference 3.CHM (70.34 kilobyte)
Visual Basic Microsoft Graph Objects.CHM (244.97 kilobyte)
Visual Basic Microsoft Office Reference.CHM (282.38 kilobyte)
Visual Basic Programming for the Absolute Beginner 2001.pdf (9.9 megabyte)
Visual Basic Programming in 12 Easy Lessons 1998(HTML).zip (2.21 megabyte)
Visual Basic User Interface Help.CHM (406.49 kilobyte)
Visual C Sharp .NET A Guide for VB6 Developers 2002.zip (2.37 megabyte)
Windows Forms Programming in Visual Basic .NET 2004.chm (6.09 megabyte)
Writing Excel Macros with VBA 2nd Ed 2002.pdf (5.72 megabyte)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική γραμματοσειρά και σε κόσμιο επίπεδο.
Σχόλια άσχετα με το θέμα της εκάστοτε ανάρτησης ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ.
Όλα τα σχόλια πρέπει να περάσουν από έγκριση για να εμφανιστούν.

Translate this page