ΕΦΤΙΑΞΑ FORUM. ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΗ ... http://greekdownloads.forump.net/forum
'Create

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2009

Mr. Bean:The Whole Bean (Complete Set)Επεισόδιο 1 - Mr. Bean (Ελληνικοί Υπότιτλοι)

This episode includes three frolics. First, Bean goes to a college to sit a Mathematics exam. He has studied Trigonometry, but he finds a Calculus paper in the envelope (he thinks that Calculus is the only option, and doesn't realise until the last minute that there were TWO papers in the envolope: one calculus, the other trigonometry); Second, Bean goes to the beach and tries to take off his trousers and undergarments without a nearby man seeing him (after he succeeds, it emerges that the man was actually blind); Third, Bean goes to a church, doesn't know the words to the hymns and falls asleep out of boredom. Without being seen, he tries to put a Mintie in his mouth to stay awake.

http://rapidshare.com/files/175797259/01_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part1.rar
http://rapidshare.com/files/175840687/01_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part2.rar
http://rapidshare.com/files/175846072/01_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part3.rar


Επεισόδιο 2 - Goodnight, Mr. Bean (Ελληνικοί Υπότιτλοι)

With his hand stuck inside a teapot, Mr Bean goes to the outpatients department at hospital but loses his own patience while awaiting his turn; out with his camera he seizes a photo opportunity by re-dressing and enormously irritating an immobile sentry guard; back home, he prepares for bed but has trouble falling asleep. This was the last Mr Bean programme to appear on British television. A fourteenth half-hour, Hair By Mr Bean Of London, has been released exclusively on video (written by Robin Driscoll/Rowan Atkinson/Richard Curtis, directed by John Birkin, executive produced by Peter Bennett-Jones and produced by Sue Vertue).

http://rapidshare.com/files/175873707/02_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part1.rar
http://rapidshare.com/files/175895298/02_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part2.rar
http://rapidshare.com/files/175898828/02_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part3.rar

Επεισόδιο 3 - Mind the Baby, Mr. Bean (Ελληνικοί Υπότιτλοι)

This is all one big frolic. Bean goes to a funfair, but accidentally leaves his Mini's boot unlocked, and the handle pulls a baby's pram with it to the funfair. Once Bean sees the "kidnapped" baby, he sees no choice but to look after it while enjoying himself.

http://rapidshare.com/files/177558690/03_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part1.rar
http://rapidshare.com/files/177593178/03_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part2.rar
http://rapidshare.com/files/177595865/03_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part3.rar
Επεισόδιο 4 - The Curse of Mr. Bean (Ελληνικοί Υπότιτλοι)

This episode includes four frolics. First, Bean goes to a public swimming pool, and tries out the super-high diving board, and chickens out until two impatient boys push him off. Bean loses his swimming trunks, and must get back to the changing room unseen; Second, Bean finds he can't pay the ridiculously high parking price, and tries to get out through the entrance; Third, Bean goes to the park to have a lunch break, and makes himself a sandwich (he cuts the bread with scissors, he washes the lettuce with a fountain and uses his sock to dry it, he crushes the pepperballs with his shoe), but at the last minute, he sneezes and loses the sandwich. The man next to him offers Bean his other sandwich, which Bean gratefully accepts; Fourth, Bean goes to see A Nightmare on Elm Street with his girlfriend, and gets the scare of his life.

http://rapidshare.com/files/177613396/04_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part1.rar
http://rapidshare.com/files/177641711/04_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part2.rar
http://rapidshare.com/files/177649393/04_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part3.rar

Επεισόδιο 5 - Mr. Bean Goes To Town (Ελληνικοί Υπότιτλοι)

This episode includes four frolics. First, Bean buys a portable television for his flat, ands finds difficulty in trying to connect it and find a good reception (somehow, Bean is forced to strip and sit in a certain spot for the television to work) Second, Bean tries out his new Polaroid in the park, but it gets stolen by a thief (Nick Hancock). Bean, using a bin and a pencil, eventually tracks the thief and gets his camera back; Third, Bean gets an itch in his foot while in the town, so he takes off his shoe and sock, to scratch it. But he puts his shoe on a car's roof, and the car goes off, leaving Bean to hop through the town to find it (which he eventually does); Fourth, he attends a magic show and disco with his girlfriend, only to mess up the magic act and embarrass his girlfriend so much that she dumps him for another man. Frustrated, Bean leaves the disco, but not before shutting off the power first.

http://rapidshare.com/files/177667059/05_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part1.rar
http://rapidshare.com/files/177682553/05_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part2.rar
http://rapidshare.com/files/177684875/05_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part3.rar

Επεισόδιο 6 - Mr. Bean Rides Again (Ελληνικοί Υπότιτλοι)

This episode has four frolics. First, Bean wants to go to the post office, but his Mini-Car won't start, so he decides to catch a bus. But at the bus stop, the one man with him has a heart attack, and Bean tries to revive him with an electric shock. He succeeds, but overdoes it and causes the man to have another heart attack. An ambulance comes, and Bean drains the energy from it for his own Mini, and heads for the post-box; Second, on his way to the post-box, Bean accidentally swallows his stamp, so he steals one from a lady's letter. But when the lady comes back, he hides in the post-box as the post man empties it, and gets stuck for a few hours inside; Third, Bean tries to pack for a holiday, ridiculously reducing the size of his properties to fit them in a small briefcase. After finally managing to fit his things in the tiny briefcase, he reaches under the bed and discovers that he owned another briefcase, almost double the size of the small one; Fourth, Bean's travel starts on a train, where he tries to read a book when another man in the compartment starts laughing his head off at his joke book. Bean plugs his ears with a leftover gum, and does not hear the ticket-inspector come to see his ticket. Bean then boards an aeroplane, but is forced to look after a sick boy next to him.

http://rapidshare.com/files/177698828/06_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part1.rar
http://rapidshare.com/files/177854771/06_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part2.rar
http://rapidshare.com/files/177866338/06_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part3.rar


Επεισόδιο 7 - Mr. Bean in Room 426 (Ελληνικοί Υπότιτλοι)

This is all one big frolic. Bean goes to a posh hotel, where he gets into many escapades, by drilling holes in walls to hang his pictures, sneaking into his neighbour's bathroom to have a bath. At lunchtime, he copies his neighbour (taking the same food as him and mimicking his movements). But he also saves his oysters for last, which go bad, but Bean doesn't notice. That night, his other neighbour plays loud music, and Bean walks out of his room stark naked to knock on the door, but his own door closes, and Bean finds himself locked out of his room naked. He attempts to get down to the lobby and find the spare key, as the manager is distracted by Danny La Rue's show. Bean sneaks into LaRue's spare frock, and asks for the spare key when the manager comes back. But Danny sees him and rips a clip-on earring off his ear.

http://rapidshare.com/files/178488242/07_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part1.rar
http://rapidshare.com/files/178538485/07_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part2.rar
http://rapidshare.com/files/178547128/07_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part3.rar
Επεισόδιο 8 - Do It Yourself, Mr. Bean (Ελληνικοί Υπότιτλοι)

This episode includes three frolics. First, Bean invites his two friends Rupert and Hubert for a New Year party, but bores them so much that when he goes to prepare a snack, Twiglets which are actually twigs covered with Marmite, they turn his clock to midnight, and say that they are tired. Thinking that he wasted New Year's eve, Bean "coincidentally" goes to bed when the REAL New Year begins. His blood boils with anger; Second, he does a strange shopping at the January Sale (loads his car up with D.I.Y. stuff and ties an armchair to his Mini's roof, but crashes into a pillow truck); Third, Bean tries some D.I.Y., but makes messes all over the place, until he decides to paint his room white. He covers everything in newspapers, and plants a super-firework in a can of white paint. As the firework ignites, Bean runs out of the room, but doesn't notice Hubert return to the flat for his hat and get caught in the explosion. Bean goes back inside and not only sees his white room, but the cut-out of Hubert picking up his hat.

http://rapidshare.com/files/178567137/08_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part1.rar
http://rapidshare.com/files/178589565/08_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part2.rar
http://rapidshare.com/files/178591170/08_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part3.rar
Επεισόδιο 9 - Hair by Mr. Bean (Ελληνικοί Υπότιτλοι)

http://rapidshare.com/files/178602245/09_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part1.rar
http://rapidshare.com/files/178724717/09_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part2.rar
http://rapidshare.com/files/178726787/09_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part3.rar

Επεισόδιο 10 - The Return of Mr. Bean (Ελληνικοί Υπότιτλοι)

http://rapidshare.com/files/176188895/10_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part1.rar
http://rapidshare.com/files/176374172/10_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part2.rar
http://rapidshare.com/files/176376546/10_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part3.rar

Επεισόδιο 11 - Back To School, Mr. Bean (Ελληνικοί Υπότιτλοι)

http://rapidshare.com/files/176458168/11_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part1.rar
http://rapidshare.com/files/176478304/11_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part2.rar
http://rapidshare.com/files/176484796/11_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part3.rar

Επεισόδιο 12 - Tee Off, Mr. Bean (Ελληνικοί Υπότιτλοι)

http://rapidshare.com/files/176510334/12_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part1.rar
http://rapidshare.com/files/176597844/12_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part2.rar
http://rapidshare.com/files/176600480/12_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part3.rar

Επεισόδιο 13 - Merry Christmas, Mr. Bean (Ελληνικοί Υπότιτλοι)

http://rapidshare.com/files/176611879/13_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part1.rar
http://rapidshare.com/files/176625248/13_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part2.rar
http://rapidshare.com/files/176628764/13_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part3.rar


Επεισόδιο 14 - The Trouble with Mr. Bean (Ελληνικοί Υπότιτλοι)

http://rapidshare.com/files/176645272/14_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part1.rar
http://rapidshare.com/files/176687276/14_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part2.rar
http://rapidshare.com/files/176688969/14_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part3.rar

Επεισόδιο 15 - The Library (Ελληνικοί Υπότιτλοι)

http://rapidshare.com/files/176710936/15_MrBean_DVDRip_XviD.avi.rar
Επεισόδιο 16 - The Bus Stop (Ελληνικοί Υπότιτλοι)

http://rapidshare.com/files/176729659/16_MrBean_DVDRip_XviD.avi.rar


Επεισόδιο 17 - The Best Bits of Mr. Bean (Ελληνικοί Υπότιτλοι)

http://rapidshare.com/files/176756003/17_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part1.rar
http://rapidshare.com/files/177036988/17_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part2.rar
http://rapidshare.com/files/177053937/17_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part3.rar
http://rapidshare.com/files/177069307/17_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part4.rar
http://rapidshare.com/files/177083304/17_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part5.rar
http://rapidshare.com/files/177095382/17_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part6.rar
http://rapidshare.com/files/177100023/17_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part7.rar

Επεισόδιο 18 - The Story of Mr. Bean (Αγγλικοί Υπότιτλοι)

http://rapidshare.com/files/177247502/18_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part1.rar
http://rapidshare.com/files/177316701/18_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part2.rar
http://rapidshare.com/files/177359620/18_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part3.rar
http://rapidshare.com/files/177375750/18_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part4.rar
http://rapidshare.com/files/177380249/18_MrBean_DVDRip_XviD.avi.part5.rar

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική γραμματοσειρά και σε κόσμιο επίπεδο.
Σχόλια άσχετα με το θέμα της εκάστοτε ανάρτησης ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ.
Όλα τα σχόλια πρέπει να περάσουν από έγκριση για να εμφανιστούν.

Translate this page